Quran translations in many languages

Quran in Turkish

Ar-Rahmân

Rahmân Sûresi

Eûzübillâhimineşşeytânirracîm Bismillâhirrahmânirrahîm

 

[55.1] Çok merhametli(Allah)

[55.2] Kur’an’ı öğretti.

[55.3] İnsanı yarattı.

[55.4] Ona açıklamayı öğretti.

[55.5] Güneş ve ay bir hesaba göre (hareket etmekte) dir.

[55.6] Bitkiler ve ağaçlar secde ederler.

[55.7] Göğü Allah yükseltti ve mîzanı (dengeyi) O koydu.

[55.8] Sakın dengeyi bozmayın.

[55.9] Ölçüyü adaletle tutun ve eksik tartmayın.

[55.10] Allah, yeri canlılar için yaratmıştır.

[55.11] Orada meyveler ve salkımlı hurma ağaçları vardır.

[55.12] Yapraklı daneler ve hoş kokulu bitkiler vardır.

[55.13] O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz?

[55.14] Allah insanı, pişmiş çamura benzeyen bir balçıktan yarattı.

[55.15] Cinleri öz ateşten yarattı.

[55.16] O halde, Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz?

[55.17] (O,) iki doğunun ve iki batının Rabbidir.

[55.18] Öyleyse Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?

[55.19] İki denizi birbirine kavuşmak üzere salıvermiştir.

[55.20] Aralarında bir engel vardır, birbirine geçip karışmazlar.

[55.21] O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz?

[55.22] İkisinden de inci ve mercan çıkar.

[55.23] Şimdi Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz?

[55.24] Denizde yüce dağlar gibi yükselen gemiler de O’nundur.

[55.25] Öyleyken Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz?

[55.26] Yer yüzünde bulunan her canlı yok olacak.

[55.27] Ancak azamet ve ikram sahibi Rabbinin zâtı bâki kalacak.

[55.28] Öyleyken Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?

[55.29] Göklerde ve yerde bulunan herkes, O’ndan ister. O, her an yaratma halindedir.

[55.30] O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?

[55.31] Ey insan ve cin! Sizin de hesabınızı ele alacağız.

[55.32] Hal bu iken Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz?

[55.33] Ey cin ve insan toplulukları! Göklerin ve yerin çerçevesinden çıkıp gitmeye gücünüz yetiyorsa geçin. Ancak büyük bir güçle çıkıp gidebilirsiniz.

[55.34] Öyleyse Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?

[55.35] Üzerinize ateşten alev ve duman gönderilir de birbirinizi kurtaramaz ve yardımlaşamazsınız.

[55.36] Öyleyken Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?

[55.37] Gök yarılıp da kızarmış yağ renginde gül gibi olduğu zaman,

[55.38] Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?

[55.39] İşte o gün insana da cine de günahı sorulmaz.

[55.40] O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz?

[55.41] Suçlular, simalarından tanınır, perçemlerinden ve ayaklarından yakalanırlar.

[55.42] Öyleyken Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?

[55.43] İşte bu, suçluların yalanladıkları cehennemdir.

[55.44] Onlar, cehennemle kaynar su arasında dolaşır dururlar.

[55.45] Şimdi Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz?

[55.46] Rabbinin huzurunda durmaktan korkan kimselere iki cennet vardır.

[55.47] Öyleyken Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz?

[55.48] İki cennet de çeşit çeşit ağaçlarla doludur.

[55.49] Öyleyse Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?

[55.50] İkisinde de akıp giden iki kaynak vardır.

[55.51] Öyleyken Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?

[55.52] İkisinde de her türlü meyveden çift çift vardır.

[55.53] Öyleyken Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?

[55.54] Hepsi de örtüleri atlastan minderlere yaslanırlar. İki cennetin de meyvesinin devşirilmesi yakındır.

[55.55] Öyleyken Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?

[55.56] Oralarda gözlerini yalnız eşlerine çevirmiş güzeller var ki, bunlardan önce onlara ne insan ne de cin dokunmuştur.

[55.57] Öyleyken Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?

[55.58] Sanki onlar yakut ve mercandırlar.

[55.59] Öyleyken Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?

[55.60] İyiliğin karşılığı iyilikten başka bir şey midir?

[55.61] Öyleyken Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?

[55.62] Bu ikisinden başka iki cennet daha vardır.

[55.63] Öyleyken Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?

[55.64] Bu cennetler koyu yeşildirler.

[55.65] Öyleyken Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?

[55.66] İkisinde de durmadan fışkıran iki kaynak vardır.

[55.67] Öyleyken Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?

[55.68] İkisinde de her türlü meyveler, hurma ve nar vardır.

[55.69] Öyleyken Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?

[55.70] İçlerinde huyu güzel yüzü güzel kadınlar vardır.

[55.71] Öyleyken Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?

[55.72] Otağlar içinde sahiplerine tahsis edilmiş hûriler vardır.

[55.73] Öyleyken Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?

[55.74] Bunlara onlardan önce ne bir insan ne bir cin dokunmuştur.

[55.75] Öyleyken Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?

[55.76] Yeşil yastıklara ve hârikulâde güzel döşemelere yaslanırlar.

[55.77] Öyleyken Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?

[55.78] Büyüklük ve ikram sahibi Rabbinin adı yücelerden yücedir.