Quran translations in many languages

Quran in Turkish

Ash-Shams

Şems Sûresi

Eûzübillâhimineşşeytânirracîm Bismillâhirrahmânirrahîm

 

[91.1] Güneşe ve kuşluk vaktindeki aydınlığına

[91.2] Güneşi takip ettiğinde Ay’a,

[91.3] Onu açığa çıkarttığında gündüze,

[91.4] Onu örttüğünde geceye,

[91.5] Gökyüzüne ve onu bina edene,

[91.6] Yere ve onu yapıp döşeyene,

[91.7] Nefse ve ona birtakım kabiliyetler verene,

[91.8] Sonra da ona iyilik ve kötülükleri ilham edene yemin ederim ki,

[91.9] Nefsini kötülüklerden arındıran kurtuluşa ermiştir,

[91.10] Onu kötülüklere gömen de ziyan etmiştir.

[91.11] Semud kavmi azgınlığı yüzünden (Allah’ın elçisini) yalanladı.

[91.12] Onların en bedbahtı (deveyi kesmek için) atıldığında,

[91.13] Allah’ın Resûlü onlara: “Allah’ın devesine ve onun su hakkına dokunmayın!” dedi.

[91.14] Ama onlar, onu yalanladılar ve deveyi kestiler. Bunun üzerine Rableri günahları sebebiyle onlara büyük bir felâket gönderdi de hepsini helâk etti.

[91.15] (Allah, bu şekilde azap etmenin) âkıbetinden korkacak değil ya!