Quran translations in many languages

Quran in Turkish

At-Takâthur

Tekâsür Sûresi

Eûzübillâhimineşşeytânirracîm Bismillâhirrahmânirrahîm

 

[102.1] Çokluk kuruntusu sizi o derece oyaladı ki,

[102.2] Nihayet kabirleri ziyaret ettiniz.

[102.3] Hayır! Yakında bileceksiniz!

[102.4] Elbette yakında bileceksiniz!

[102.5] Gerçek öyle değil! Kesin bilgi ile bilmiş olsaydınız,

[102.6] Mutlaka cehennem ateşini görürdünüz.

[102.7] Sonra ahirette onu çıplak gözle göreceksiniz.

[102.8] Nihayet o gün (dünyada yararlandığınız) nimetlerden elbette ve elbette hesaba çekileceksiniz.