Quran translations in many languages

Quran in Turkish

At-Takwîr

Tekvîr Sûresi

Eûzübillâhimineşşeytânirracîm Bismillâhirrahmânirrahîm

 

[81.1] Güneş katlanıp dürüldüğünde,

[81.2] Yıldızlar (kararıp) döküldüğünde,

[81.3] Dağlar (sallanıp) yürütüldüğünde,

[81.4] Gebe develer salıverildiğinde,

[81.5] Vahşî hayvanlar toplanıp bir araya getirildiğinde,

[81.6] Denizler kaynatıldığında,

[81.7] Ruhlar (bedenlerle) birleştirildiğinde,

[81.8] Diri diri toprağa gömülen kıza, sorulduğunda,

[81.9] “Hangi günah sebebiyle öldürüldü?diye.

[81.10] (Amellerin yazılı olduğu) defterler açıldığında,

[81.11] Gökyüzü sıyrılıp alındığında,

[81.12] Cehennem tutuşturulduğunda,

[81.13] Ve cennet yaklaştırıldığında,

[81.14] Kişi neler getirdiğini öğrenmiş olacaktır.

[81.15] Şimdi yemin ederim o sinenlere ,

[81.16] O akıp akıp yuvasına gidenlere,

[81.17] Kararmaya yüz tuttuğunda geceye andolsun,

[81.18] Ağarmaya başladığında sabaha andolsun ki,

[81.19] O (Kur’an), şüphesiz değerli,bir elçinin (Cebrail’in) getirdiği sözdür.

[81.20] O elçi güçlü, Arş’ın sahibi (Allah’ın) katında çok itibarlıdır.

[81.21] O orada sayılan, güvenilen (bir elçi) dir.

[81.22] Arkadaşınız (Muhammed) de mecnun değildir.

[81.23] Andolsun ki, onu (Cebrail’i) apaçık ufukta görmüştür.

[81.24] O, gaybın bilgilerini (sizden) esirgemez.

[81.25] O lânetlenmiş şeytanın sözü de değildir.

[81.26] Hal böyle iken nereye gidiyorsunuz?

[81.27] O, herkes için, bir öğüttür,

[81.28] Sizden doğru yolda gitmek isteyenler için de.

[81.29] Alemlerin Rabbi Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz.