Quran translations in many languages

Quran in Turkish

At-Târiq

Târık Sûresi

Eûzübillâhimineşşeytânirracîm Bismillâhirrahmânirrahîm

 

[86.1] Gökyüzüne ve târıka (sabah yıldızına) yemin ederim.

[86.2] Târıkın ne olduğunu nereden bileceksin?

[86.3] (O, karanlığı) delen yıldızdır.

[86.4] Hiç kimse yoktur ki üzerinde bir koruyucu, bir denetleyici bulunmasın.

[86.5] İnsan neden yaratıldığına bir baksın!

[86.6] Atılan bir sudan yaratıldı.

[86.7] (O su) sırt ile göğüs kafesi arasından çıkar.

[86.8] İşte Allah (başlangıçta bu şekilde yarattığı) insanı tekrar yaratmaya da kadirdir.

[86.9] Gizlenenlerin ortaya döküldüğü gün

[86.10] O gün insan için ne bir güç ne de bir yardımcı vardır.

[86.11] Dönüş sahibi olan (yağmur yağdıran) göğe, yemin ederim ki,

[86.12] (Nebat ile) yarılan yere ,

[86.13] Şüphesiz Kur’an, (hak ile bâtılı) ayıran bir sözdür.

[86.14] O, asla bir şaka değildir.

[86.15] Onlar bir tuzak kurarlar,

[86.16] Ben de bir tuzak kurarım.

[86.17] Onun için Kâfirlere mühlet ver, onları biraz kendi hallerine bırak (pek yakında desteğimiz sana gelecek).