Quran translations in many languages

Quran in Turkish

Nûh

Nûh Sûresi

Eûzübillâhimineşşeytânirracîm Bismillâhirrahmânirrahîm

 

[71.1] Kendilerine yakıcı bir azap gelmeden önce kavmini uyar, diye Nuh’u kendi kavmine gönderdik.

[71.2] “Ey kavmim dedi,ben sizin için açık bir uyarıcıyım”

[71.3] “Allah’a kulluk edin; O’na karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin.”

[71.4] “Ki Allah bir kısım günahlarınızı bağışlasın ve sizi belli bir vâdeye kadar tehir etsin (muahaze etmeden yaşatsın)” Bilinmeli ki Allah’ın tayin ettiği vâde gelince, artık o ertelenmez. Keşke bilseydiniz!”

[71.5] (Sonra Nuh:) Rabbim! dedi, doğrusu ben kavmimi gece gündüz (imana) davet ettim;

[71.6] Fakat benim davetim, ancak kaçmalarını arttırdı.

[71.7] Gerçekten de, (imana gelmeleri ve böylece) günahlarını bağışlaman için onları ne zaman davet ettiysem, parmaklarını kulaklarına tıkadılar, (beni görmemek için) elbiselerine büründüler, ayak dirediler, kibirlendikçe kibirlendiler.

[71.8] Sonra, ben kendilerine haykırarak davette bulundum.

[71.9] Sonra, onlarla hem açıktan açığa hem de gizli gizli konuştum.

[71.10] Dedim ki : Rabbinizden mağfiret dileyin; çünkü O çok bağışlayıcıdır.

[71.11] (Mağfiret dileyin ki,) üzerinize gökten bol bol yağmur indirsin,

[71.12] Mallarınızı ve oğullarınızı çoğaltsın, size bahçeler ihsan etsin, sizin için ırmaklar akıtsın.

[71.13] Size ne oluyor ki, Allah’a büyüklüğü yakıştıramıyorsunuz?

[71.14] Oysa, sizi türlü merhalelerden geçirerek O yaratmıştır.

[71.15] Görmediniz mi, Allah yedi göğü birbiriyle ahenktar olarak nasıl yaratmış!

[71.16] Onların içinde ayı bir nûr kılmış, güneşi de bir çerağ yapmıştır.

[71.17] Allah, sizi de yerden ot (bitirir) gibi bitirmiştir.

[71.18] Sonra sizi yine oraya döndürecek ve sizi yeniden çıkaracaktır.

[71.19] “Allah,yeryüzünü sizin için bir sergi yapmıştır.”

[71.20] “Ki, onda geniş yollar edinip dolaşabilesiniz.(diye).

[71.21] (Öğütlerinin fayda vermemesi üzerine) Nuh: Rabbim! dedi, doğrusu bunlar bana karşı geldiler de, malı ve çocuğu kendi ziyanını arttırmaktan başka işe yaramayan kimseye uydular.

[71.22] Bunlar da, büyük hileler, büyük desiseler kurdular!

[71.23] Ve dediler ki: Sakın ilâhlarınızı bırakmayın; hele Ved’den, Suvâ’dan, Yeğûs’tan, Ye’ûk’tan ve Nesr’den asla vazgeçmeyin!

[71.24] (Böylece) onlar gerçekten birçoklarını saptırdılar. (Rabbim!) Sen de bu zalimlerin ancak şaşkınlıklarını arttır!

[71.25] Bunlar, günahları yüzünden suda boğuldular, ardından da ateşe sokuldular ve o zaman Allah’a karşı yardımcılar da bulamadılar.

[71.26] Nuh: “Rabbim! dedi, yeryüzünde kâfirlerden hiç kimseyi bırakma!”

[71.27] “Çünkü sen onları bırakırsan kullarını saptırırlar; yalnız ahlâksız, nankör (insanlar) doğururlar (yetiştirirler).”

[71.28] “Rabbim! Beni, ana-babamı, iman etmiş olarak evime girenleri, iman eden erkekleri ve iman eden kadınları bağışla, zalimlerin de ancak helâkini arttır.”